درباره ما


ستاد سمن های شهر تهران، از سال 1387 با هدف حمایت از تشکیل و فعالیت سازمان­های مردم نهاد، ارتقاء توانمندی و مهارت­ سمن ها و همچنین تسهیل تعامل آنها با مجموعه مدیریت شهری، ذیل کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، شروع به فعالیت کرده است. از جمله وظايف ستاد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تشويق، حمايت و پشتيبانی از ايجاد و تشكيل سازمان‌های مردم‌ نهاد و فعاليت قانونی آن‌ها.
  • حمايت و پشتيبانی معنوی، حقوقی، تشكيلاتی از سازمان‌ها و انجمن‌های مردم‌ نهاد.
  • تلاش در جهت ارتقا توانمندی، سطح دانش و مهارت‌های سازمان‌های مردم‌ نهاد.
  • برقراری تعامل مجموعه مديريت شهری با سازمان‌های مردم‌ نهاد به‌ جهت تسهیل تحقق اهداف و وظايف این سازمان ها
  • ايجاد زمينه تعامل و ارتباط پويا و منظم بين سازمان‌های مردم‌ نهاد با هم در حوزه مديريت شهری

لیست سمن های شهر تهران


بیشتر

نگاهی به خدمات ما